Parim psühhosotsiaalse kliima mõõtmise töövahend

2019 aasta 1. jaanuarist on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi kõik tööandjad kohustatud hindama psühhosotsiaalsete ohutegurite riske töökohal ning võtma kasutusele riske ennetavad meetmed. HealthyMe aitab ettevõttes psühhosotsiaalset tervist mõõta lihtsalt ja intuitiivselt. Tänu HealthyMe-le võib seadusest tuleneva kohustuse täitmine pakkuda rõõmu ning muuta tööandja kandidaatide ja töötajate hulgas hinnatumaks.
Liitun Vaatan hindu
Ülevaade

Kaasatud on + töötajat 23 edumeelsest organisatsioonist.

Parimad juhid ostavad meie pikaajalist kogemust, kaasates parimaid spetsialiste.

Kampaania

"Kuigi arenenud riikides on wellbeing ehk tööheaolu ja vaimse tervise teemad töökohal olnud kesksel kohal, pole paljudes Eesti organisatsioonides sellele veel liiga palju tähelepanu pööratud. Paar aastat tagasi viidi kampaania „Must lumi“ raames läbi depressiooni sümptomite uuring ning mitmetes organisatsioonides avastati, et põhjust muretsemiseks on küll ja veel."

Tiina Saar-Veelmaa

Esimesed 10 liituvat organisatsiooni saavad Tiina Saar-Veelmaa poolt tööandja raporti tulemuste põhiste soovituste ja tööheaolu teemalise töötoa (Skype’i teel või kohtumisena) TASUTA!

Kampaania kehitb kuni 27.03

Hinnakiri

HealthyMe hinnad

Võta julgelt ühendust

Ei suuda kohe otsustada?!

Küsimused: info@healthyme.ee või 52 09 285